لیست مطالب
what is blockshchian

بلاک چین چیست و چکار می‌کند؟

بلاک چین چیست؟ بلاك چين يك دفتركل توزيع شده و مشترك است كه عمل فرآيند ثبت تراكنش ها و رهگیری دارايي ها را در يك شبکه ساده ميكند. “دارایی” ميتواند ملموس و با وجود خارجی مانند خانه، خودرو، پول نقد ...
what is blockcahing-min

بلاک چین و تحول بزرگ کسب و کار ها

فهرست مطالب بلاک چین چیست؟کمبود سامانه های تراکنش کنونیزیر و رو کردن کسب و کار های سنتیمبانی بلاک چینبررسی یک کاربرد بلاک چینشناخت فایده های کلیدی کسب و کاراعتماد سازی با بلاک چین بلاک چین چیست؟ بلاك چين يك دفتركل ...